Nyak

Neet di̱ Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Nyak (á̱kpa: Nyák) yet tangka̱i nyam ja nang á̱ ba̱ng a̱mali mat shyiat nam ya a̱ni, a̱baan, ma̱ng cap, nang á̱ kyiak nyia̱ nta̱m kwa a̱ni.


Nyak Shwit jhyang nang á̱ ngyei Fleckvieh a̱ni, a̱ khwi li̱laknyak mi̱ fwuo

Ya̱fang[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]