Jump to content

Rosh HaShanah

Neet di̱ Wikipedia
Rosh HaShanah
public holiday, New Year, holiday
TafaJewish holiday Jhyuk
Á̱ ku nwuak a̱lyoothead, a̱lyia̱ Jhyuk
Mam a̱lyia̱1 Tishrei, 2 Tishrei Jhyuk

Rosh HaShanah (A̱biru: רֹאשׁ הַשָּׁנָה, Rōʾš hašŠānā, lyuut ca̱caat: "a̱pyia̱ a̱lyia̱ ka") wa yet A̱lyia̱ A̱fai A̱yahuda ka. A̱lyoot ka nang Kpa̱m A̱lyiat A̱gwaza ngyei fwung huni a̱ni, kikya yet Yom Teruah (יוֹם תְּרוּעָה, Yōm Tərūʿā), lyuut ca̱caat: "a̱tuk tyei nkun ku tyiap". Nggu wa yet a̱son ka da̱ A̱ca̱cet Á̱za̱za̱rak Mmam (יָמִים נוֹרָאִים, Yāmīm Nōrāʾīm; "Mmam A̱wun") A̱yahuda, ma̱nang á̱ ku lyuut di̱ kwaa̱mbwat Li̱vitikut 23:23–25,[1] ba̱ nyia̱ di̱n jen a̱won/ntsa a̱vwuoshyim di̱ fam A̱kungkurung-á̱kum A̱za Swanta hu. Rosh HaShanah wa ntsa a̱cak mmam swak jhyi swat ghyang ka̱ tyiai ma̱ng Yom Kippur, mbeang a̱tsan á̱za̱za̱rak nsong a̱vwuoshyim ma̱ a̱di̱di̱t ba̱ keang Sukkot ba̱ si̱ ba̱ng si̱ tat Shemini Atzeret a̱ni.

Ya̱fang[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]

A̱ka̱fwuop nta[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]