Sa:Á̱niet Si̱tet A̱do

Neet di̱ Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Ngwat mi̱ sa "Á̱niet Si̱tet A̱do"

Sa jini byia̱ wat huni hwa ma̱nyin.