Sa:A̱dyundyung (sa kwa vam á̱nietbishyi)

Neet di̱ Wikipedia

Ngwat mi̱ sa "A̱dyundyung (sa kwa vam á̱nietbishyi)"

Sa jini byia̱ wat huni hwa ma̱nyin.