Jump to content

A̱dyundyung á̱niet

Neet di̱ Wikipedia
A̱dyundyung á̱niet
human race
Tafaperson of color Jhyuk
Byia̱ za̱kwaa̱duduu kwa vam Jhyuk

A̱dyundyung yet khap á̱nietbishyi hwa ca̱caat ma̱ng a̱sa̱khwot kwa vam mba na, di̱n jen ma̱ a̱di̱di̱t mat kwai-nfwuo-á̱niet, a̱wot á̱niet bani bye byia̱ a̱sa̱khwot vam na̱ kyiak neet a̱sa̱khwot mbyin na̱ nwai tyia̱ duduu ba̱t a̱ni ba̱ng si̱ nat a̱si̱ na̱ li duduu ba̱t. A̱mgba̱m á̱niet bya nang á̱ ngyei "a̱dyundyung" byia̱ a̱duduu kwa vam bah; mi̱ bibyin ghyáng, nang mi̱ Bibyin A̱shong hu a̱ni, á̱ ni̱ kyiak swang a̱lyiat "a̱dyundyung" ji ji̱ fa á̱niet nang á̱ li á ngyei kwa vam mba hu tyia̱ duduu ka̱ á̱ mak ma̱ng si̱ á̱kum á̱niet ka.

Ya̱fang[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]

A̱ka̱fwuop nta[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]