Sa:A̱ka̱ghyui Amerika A̱tak

Neet di̱ Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

A̱basi̱sa

A̱basa kani kya ma̱nyin shyia̱ mi̱ sa jini.

Ngwat mi̱ sa "A̱ka̱ghyui Amerika A̱tak"

Sa jini byia̱ wat huni hwa ma̱nyin.