Jump to content

Sa:A̱ka̱ghyui Amerika A̱tak

Neet di̱ Wikipedia

A̱basi̱sa

A̱basa kani kya ma̱nyin shyia̱ mi̱ sa jini.

Ngwat mi̱ sa "A̱ka̱ghyui Amerika A̱tak"

Sa jini byia̱ wat huni hwa ma̱nyin.