A̱ghyui A̱mazon

Neet di̱ Wikipedia

A̱ghyui A̱mazon ka (Shong: The Amazon River, yei MA̱: /ˈæməzən/, yei MA̱: /ˈæməzɒn/; Si̱pen: Río Amazonas, Potugit: Rio Amazonas) mi̱ vam-a̱byin Amerika A̱tak kya yet a̱ghyui ka̱ swak ma̱ng shi koot a̱sa̱khwot mi̱ swanta hu, a̱wot á̱ghyang á̱niet si̱ tak nyia̱ kikya ma ngyet a̱ghyui ka̱ swak mi̱ shi a̱swap hu mi̱ swanta hu ma̱nang á̱ghyang á̱niet gbi̱t nyia̱ a̱cucuk wa bah.

A̱ghyui A̱mazon ka
Ta̱si̱la A̱ghyui A̱mazon ma̱ng kham kukwaat nka ji

Ya̱fang[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]