Sa:A̱ka̱ghyui Nggi̱lan

Neet di̱ Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Ngwat mi̱ sa "A̱ka̱ghyui Nggi̱lan"

Sa jini byia̱ wat huni hwa ma̱nyin.