A̱ghyui Ta̱mit

Neet di̱ Wikipedia
A̱ghyui Ta̱mit
a̱ghyui
A̱lyoot a̱gwomna̱ti ku mbyinThames Jhyuk
Origin of the watercourseKemble Jhyuk
Mouth of the watercourseKyai A̱sa̱khwot A̱za, Thames Estuary Jhyuk
Basin countryMuna̱pyia̱ A̱byintyok Jhyuk
Vam-a̱byinYurop Jhyuk
A̱byinMuna̱pyia̱ A̱byintyok Jhyuk
Historic countyKent Jhyuk
Coordinate location51°30′0″N 0°36′36″E, 51°41′40″N 2°1′47″W Jhyuk
WordLift URLhttp://data.wordlift.io/wl01714/entity/thames Jhyuk
Fam A̱ka̱wa̱tyia̱ London ma̱ng Tower Bridge
Map of the Thames within southern England

A̱ghyui Ta̱mit ka (di̱n Shong: River Thames /tɛmz/), á̱ ka ndyen di̱ nfam nghyang nang A̱ghyui Isis a̱ni, yet a̱ghyui kya ka̱ kpa̱ra̱p ka̱ swak fam a̱tak Nggi̱lan a̱ni, a mbeang a̱keang London. Ma̱ng shi a̱swap met 215 (km 346), kikya si̱ yet a̱ghyui ka̱ swak ma̱ng shi ma̱ a̱mgba̱m a̱byin Nggi̱lan a̱wot ka̱ si̱ yet a̱feang ma̱ng shi mami Tyok Muná̱pyia̱ hu, lilyim A̱ghyui Severi̱n.

Ya̱fang[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]