Sa:A̱kat a̱pyia̱

Neet di̱ Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

A̱basi̱sa

A̱basa kani kya ma̱nyin shyia̱ mi̱ sa jini.

A

Ngwat mi̱ sa "A̱kat a̱pyia̱"

Ngwat 2 nani nia shyia̱ mi̱ sa jini, neet mi̱ di̱ a̱kuu 2.