Jump to content

A̱tyap

Neet di̱ Wikipedia
A̱tyap
nwap
A̱byinNaijeriya Jhyuk
Shyia̱ di̱ fam tyok a̱byinSi̱tet Ka̱duna Jhyuk

A̱tyap ba (ku A̱tyab; a̱tyonyiung: A̱tyotyap; lyulyoot nta Jhyo: Batyap, Niragu: Kabaza, Kpat: Kataf, Katab; Shong: Atyap people) yet nwap ja ji̱ shyia̱ di̱ fam Sot A̱gwomna̱ti Mali Zangon Kataf, Watyap ma̱ng Jemaa a̱ni ma̱ a̱tak Si̱tet Ka̱duna, Naijeriya. Ba̱ lyiat ma̱ng a̱lyem Tyap kya, a̱nyiung di̱ lilyem A̱tyia̱ka̱u Pi̱lato hu.[1]

A̱ni̱nan[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]

Fi̱ng nggwoneam ghyang mi̱ kyang a̱gwai A̱tyap hu
A̱fai a̱ghyang mi̱ kyang a̱gwai A̱tyap hu

Sheda nkhang ma̱ng si̱ nkyang[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]

A̱di̱di̱t A̱tyap wu shyia̱ di̱ swat mi̱ fam Taada Nok hu hwa, ma̱ a̱niak fam a̱za A̱ghyui Ka̱duna wu, nang á̱ lyen ma̱ng a̱lyiat nghwughwu terakota na a̱ni.[2][3]

A̱pyia̱, Taada Nok, terakota, Honolulu Museum of Arts

Á̱ ku ta̱taat tityan byii̱k a̱dyundyung tswam ma̱ a̱byin A̱tyap ka. Á̱ shyia̱ si̱ jini ma̱ a̱di̱di̱t di̱ fam Gan hwa ma̱ng a̱ka̱vwuonswat na̱ shyia̱ da̱ a̱beam. Nkyang na̱ bwat a̱ja a̱ni ni̱nia yet: a̱yaasi̱lag, a̱yaatwiya ma̱ng a̱ka̱sha̱ndong byii̱k ntswam. Di̱ tityang sweang mami A̱yit Mapama da̱ khwong cen Sancinyiriyan ma̱ng si̱ Cen Fwuam ma̱ A̱ta̱bat A̱ta̱nyeang, a̱yaasi̱lag ma̱ng a̱yaatwiya ba̱ bwat ma̱ a̱ja a̱ni ku shyia̱ á̱kpa di̱ mkpa̱m nia. Sa nkhang jini si̱ ki njhyem ma̱ng nkuu na̱ sang a̱tsuung na̱ shyia̱ ma̱ a̱ja ma̱ng wa a̱fan hu mi̱ Bakungkung A̱fang (9°55'N, 8°10'E) ma̱ng Tsok Fwuam (9°51'N, 8°22'E) mi̱ Gan ma̱ng A̱ta̱bat A̱ta̱nyeang, ma̱ ca̱caat. Zop jhyiung ja si̱ mun tyai a̱bubwong lung á̱kpa̱u nfang fwu ntswam ma̱ a̱di̱di̱t (9°58.5'N, 8°17, 85'E).[4] Zóp ji̱ khwi a̱ni si̱ tyai nyia̱ á̱ bu nta̱taat a̱bubwong á̱ghyang nang á̱si̱ bania̱u, si̱ ku fa nyia̱ dung a̱bun ntswam ku naat a̱ mbwuot ba̱t di̱ fam a̱hwa.[5] [6]

A̱bansusot ma̱ng kwaí[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]

Kwai-nfwuo-á̱niet[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]

Lilyim nang á̱ mkpaat A̱byintyok A̱tyap ka ma̱ a̱lyia̱ 1995 a̱ni, A̱tyap ba si̱ shyia̱ á̱gwam a̱tat ba̱ ku nyia̱ tyok tazwa mba, nang á̱ ngyei A̱gwatyap a̱ni, a̱wot magwam ka si̱ shyia̱ A̱tak Njei mi̱ Sot A̱gwomna̱ti Mali Zangon Katab ma̱ a̱tak Si̱tet Ka̱duna, Naijeriya. A̱gwam a̱fwun wu, A̱tyushi, A̱gwam Dominic Gambo Yahaya (KSM), Agwatyap III, yet A̱gwam Shi A̱son wa mi̱ si̱tet ji.[7]

A̱ca̱cet á̱niet[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]

Bu nwuan[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]

Ya̱fang[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]

  1. The Atyap Nationality
  2. Philips, J. E. (2005). Writing African history. Boydell & Brewer. P. 15ff ISBN: 1-58046-164-6.
  3. Achi, B. (2005). Local History in Post-Independent Africa in Writing African history. P. 375
  4. Bitiyong, Y. I. (1988). "Preliminary Survey on Some Sites in Zangon Kataf District of Upper Kaduna River Basin": African Study Monograms. Pp. 97–107
  5. Jemkur, J. F.; Bitiyonɡ, Y. I.; Mahdi, H.; Jada, Y. H. Y. (1989). "Interim Report on Fieldwork Conducted on the Nerzit Reɡion (Kaduna State) on Traditional Farminɡ in Niɡeria, Ahmadu Bello University, Zaria".
  6. Achi, B.; Bitiyonɡ, Y. A.; Bunɡwon, A. D.; Baba, M. Y.; Jim, L. K. N.; Kazah-Toure, M.; Philips, J. E. (2019). "A Short History of the Atyap". Tamaza Publishinɡ Co. Ltd., Zaria. Pp. 9-245 ISBN: 978-978-54678-5-7
  7. "Ministry of Local Government Affairs". Archived from the original on 15 January 2021. Retrieved 10 July 2020.
  8. PROFILE: Zamani Lekwot. Premium Times Nigeria.

Fang a̱pyia̱[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]