Sa:A̱tsak á̱niet Osheniya

Neet di̱ Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Ngwat mi̱ sa "A̱tsak á̱niet Osheniya"

Sa jini byia̱ wat huni hwa ma̱nyin.