Sa:A̱yaafim á̱ ku jhyi ma̱ a̱bubwuk a̱byin a̱di̱dam

Neet di̱ Wikipedia

Ngwat mi̱ sa "A̱yaafim á̱ ku jhyi ma̱ a̱bubwuk a̱byin a̱di̱dam"

Ngwat 2 nani nia shyia̱ mi̱ sa jini, neet mi̱ di̱ a̱kuu 2.