Sa:Byin 1961

Neet di̱ Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Ngwat mi̱ sa "Byin 1961"

Ngwat 5 nani nia shyia̱ mi̱ sa jini, neet mi̱ di̱ a̱kuu 5.