Nadia Komaneci

Neet di̱ Wikipedia
Nadya Komaneci
a̱tyubishyi
Sot mbyina̱nap Jhyuk
A̱byin mbyinRomaniya, Muná̱pyia̱ Sí̱tet Amerika Jhyuk
A̱lyoot da̱ a̱lyem mbyinNadia Comăneci Jhyuk
A̱lyoot mbyinNadia Elena Comăneci Jhyuk
A̱lyoot nang á̱ ku tyia̱ ngguNadia, Elena Jhyuk
A̱lyoot kyangbwakConne, Comăneci Jhyuk
A̱tuk mbyin12 Zwat Swak ma̱ng Jhyiung 1961 Jhyuk
A̱keang mbyinOnești Jhyuk
A̱tyunswatBart Conner Jhyuk
A̱sakBart Conner Jhyuk
A̱lyem mbyinRomaniya Jhyuk
Lilyem a̱ lyen lyiat, lyuut ku tyia̱ bwak ma̱ng a̱nhu a̱niShong Jhyuk
Ta̱martistic gymnast Jhyuk
Trained byBéla Károlyi Jhyuk
Shi labeang ta̱m (tsa)1971 Jhyuk
Work period (end)1981 Jhyuk
A̱sa̱khwot a̱lilight brown Jhyuk
Hair colorlight brown hair Jhyuk
Sportartistic gymnastics Jhyuk
Official websitehttps://www.bartandnadia.com Jhyuk

Nadya Komaneci ku Nadia Elena Comăneci Conner Romaniya: [ˈnadi.a koməˈnetʃʲ] (fa̱k). (byin 12 Zwat Swak ma̱ng Jhyiung 1961) yet a̱tyuji̱m-a̱ta̱tak-a̱ghyui Romaniya a̱ ku fwung ta̱m a̱hwa wa, a̱ si̱ bu ya-a̱ywan medat a̱na-a̱shong ma̱nyin nggu a̱ka̱fwuon. Ma̱ a̱lyia̱ 1976, ma̱nang gu yet ndyia̱ 14, Komaneci si̱ yet a̱tyuji̱m-a̱ta̱tak-a̱ghyui ntsa á̱ na nwuak a̱jhyem a̱ka̱ngka̱ra̱ng ya 10.0 da̱ a̱vwuo Vwuo Oli̱mpik ka.[1] Mi̱ da̱ a̱vwuo Vwuo a̱kya (Oli̱mpik Summer a̱lyia̱ 1976 ma̱ a̱keang Monti̱reat) a̱ si̱ bu san a̱didyep swuo a̱ka̱ngka̱ra̱ng 10.0 a̱taa ghyáng a̱mami a̱ka̱ngka̱ra̱ng mi̱ nnaat mbwuot vwuon a̱wot a̱ sii du ya mmedat a̱na-a̱shong ntat. Da̱ a̱vwuo Oli̱mpik Summer a̱lyia̱ 1980 ka ma̱ a̱keang Ma̱si̱kwo, Komaneci si̱ bu ya-ywan medat a̱na-a̱shong feang mbeang shyia̱ a̱didyep a̱ka̱ngka̱ra̱ng swuo 10.0 a̱feang. Mami naat si̱ mbwuot ntam nggu ka, Komaneci ya-ywan mmedat Oli̱mpik a̱kubunyiung nia a̱wot a̱ si̱ bu ya-ywan mmedat A̱yangka̱nan Ji̱m-A̱ta̱tak-A̱ghyui Song Swanta naai a̱ mbeang.

Nang a̱tyonyiung mami á̱nietji̱m-a̱ta̱tak-a̱ghyui swanta nang á̱ lyen a̱ swak a̱ni, Komaneci, mbeang Olga Korbut Muna̱pyia̱ Soviyet, ku tyai mumwang-vwuo ma̱ng shok,[2] a̱wot si̱ a̱hwa si̱ tyia̱ á̱niet ma̱ a̱di̱di̱t mi̱ swanta ba̱ ta̱bat cat vwuo hu mi̱ da̱ a̱fa̱ng ce-ndyia̱ 1970 ka.[2][3][4] Ma̱ a̱lyia̱ 2000, A̱ka̱demi Nvwuo Swanta La̱ureyot shei a̱lyoot Komaneci nang a̱tyonyiung mami a̱tsatsak Á̱nietnvwuo-cet Sa̱ncuri 20 ba.[5] A̱ ku shyei swat hu nat ma̱ a̱byin Muná̱pyia̱ Sí̱tet neet ma̱ a̱lyia̱ 1989, mi̱ di̱n jen ji nang gu ntyong Romaniya Komyuni̱t-jen a̱ja a̱zaghyi tyeizat hu mi̱ Zwat Swak ma̱ng Sweang da̱ a̱lyia̱ a̱kya. A̱ si̱ ba̱ ta̱bat nnyia̱ ta̱m ma̱ng Bart Conner, a̱tyuji̱m-a̱ta̱tak-a̱ghyui A̱merika a̱ ku ya-ywan a̱na-a̱shong mi̱ Oli̱mpik gbangbang a̱ sii du khwuk a̱lifang a̱pyia̱ nggu, a̱wot nggu wa si̱ ma mbwuo Komaneci a̱byii̱k meang.

A̱son shyicet[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]

Onești (Gheorghe Gheorghiu-Dej tsi̱tsak a̱lyia̱ 1965 mi̱ng a̱lyia̱ 1989), a̱keang byin Komaneci ka

Nadia Elena komaneci yet byin zwat swak ma̱nyung 12, 1961, ma̱ keang Onești, a̱bakeang mami a̱keang Carpathian Mountains, mami Abyin Bacău, mi Romania, ma̱nang a̱khukhuop nkhang Western Moldavia.[6][7] a̱ ku byin nggu mbwak Gheorghe Kya ma̱ lyia̱ (1936–2012) mbeang Ștefania Comăneci, a̱wot a̱ byia̱ a̱shishyo A̱sam.[8] A̱nietbyin gu ba kam swat hu tsi̱tsak ndyia̱ 1970s a̱wot A̱tyia̱ nggu wu si̱ doot a̱si̱ swan ma̱ keang Bucharest, a̱mami A̱keang kya.[9] Nggu mbeang a̱shushuo A̱sam nggu wu , Adrian, ku shi mi̱ Romanian Orthodox Church wa. [10] ma̱ lyia̱ 2011 a̱ lyiri̱m A̱yang Nadia a̱wot A̱si nyia̱ A̱ ku tyia̱ Nggwon nggu ka da̱vwuo fang gymnastics ka mat nang Ka̱ mbyia̱ cet ba̱t di yet Nggwon a̱ni a̱wot Ka̱si bu byia̱ a̱bung di̱n jen ba̱ng ka ji.[11] Ndyia̱ bai na̱ si̱ swak nang a mmai a̱cecet A̱niet ncung cung a̱ni Komaneci tyak fang nggu hu ma̱ Politehnica University of Bucharest with a degree in mu̱ng a̱gba̱dang yaa nang a̱ ngyei degree ji a̱ni sports education, which qualified her to huhwa nang gu cet hu ming jat ji gu si̱ nshyia̱ yet A̱gwak tyiet gymnastics ji nang a̱ ngyei coach wu a̱ni.[12]

Ya̱fang[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]

 1. Gymnast Nadia Comăneci Became the Queen of the 1976 Montreal Games when she was Awarded the First Perfect Score (A̱nap ji̱m-a̱ta̱tak-a̱ghyui Nadya Komaneci si̱ shyia̱ yet A̱yang-a̱lityok a̱lyia̱ 1976 da̱ a̱vwuo Vwuo Monti̱reat ma̱nang gu nshyia̱ ya-a̱ywan shyia̱ Za̱nang yet A̱son yet a̱tyu á̱ na nwuak A̱ka̱ngka̱ra̱ng Swuo 10.0 wu a̱ni).
 2. 2.0 2.1 "Lost art: Powerhouse physiques winning out over spellbinding grace". Herald Scotland. Retrieved 8 Zwat Jhyiung 2022. Unlike Nadia Comaneci and Olga Korbut, modern gymnasts such as Simone Biles are rewarded for their athleticism more than their artistry... the spellbinding artistry that not only gave the sport its name, but brought it global fame.
 3. "Head over heels". The Guardian. Retrieved 8 Zwat Jhyiung 2022. In the early to mid-70s, with ambassadors like Korbut and Comaneci, gymnastics was at its popular peak.
 4. "Gymnastics". The Columbia Electronic Encyclopedia, 6th ed. infoplease.com. 2007. Retrieved Zwat A̱kubunyiung 6, 2007.
 5. "Nadia Comăneci". CNN. Zwat A̱natat 7, 2008.
 6. Lafon, Lola. "The Little Communist Who Never Smiled". Serpent's Tail/Profile Books. Archived from the original on August 22, 2018. Retrieved August 27, 2016.
 7. "Gymnastics legend Nadia Comaneci wants to remind everyone she's from Romania". New York Daily News. August 6, 2016. Retrieved September 4, 2016.
 8. "Olympic Champion Nadia Comaneci". www.gymn-forum.net.
 9. "Nadia Comăneci despre moartea tatălui său: "Este un moment deosebit de greu"".
 10. Comăneci, p. 5.
 11. "Ştefania Comăneci, mama Nadiei: "Sunt mândră de ea!" | Alte sporturi, Sport". Libertatea. November 11, 2011.
 12. Comăneci, pp. 94 and 121.