Jump to content

Ti̱tam

Neet di̱ Wikipedia
Ti̱tam
Tafalandscape, exterior space, workplace, artificial geographic object, architectural structure Jhyuk
Byia̱ ta̱mpleasure Jhyuk
Za̱nang nang gu ku san a̱nibiotope of the year Jhyuk
Hashtaggardens Jhyuk

Ti̱tam yet a̱tyong a̱vwuo kya nang a̱ nkap kyayak ku a̱ka̱kwa̱n da̱ ma̱nta a̱li a̱ni, à̱sak hu da̱nian shyiat kyang a̱weang ku sum a̱ka̱kwon. Ti̱tam yet a̱vwuo kya ka̱ yet a̱sham di̱ nswat kà̱ byia̱ a̱sa̱ra̱i shyishyim a̱ni.

Ti̱tam ni̱n byia̱ a̱ka̱sham nkyang nang a̱ka̱kwon shyishyim mbeang a̱ka̱sham a̱ghughwu.