Tsaai tswam

Neet di̱ Wikipedia
tsaai tswam
mode of transport, individual means of transport
Tafavelocipede, two-wheeler, sports equipment Jhyuk
Made from materialmetal, carbon-fiber-reinforced polymer, fiberglass Jhyuk
Has effecttravel Jhyuk
A̱tyuya̱taat ku a̱tyubwoiKarl Drais, Kirkpatrick Macmillan Jhyuk
Time of discovery or invention1885 Jhyuk
Physically interacts withvak Jhyuk
Designed to carrycyclist Jhyuk
HashtagFahrrad, ровар, rower, koło Jhyuk
Nkhanghistory of the bicycle Jhyuk
Source of energyhuman energy Jhyuk
Used bycyclist, courier, paramedic, bicycle courier Jhyuk
Nta̱mpedal crank drive Jhyuk
Sa a̱meangCategory:Songs about bicycles Jhyuk
Stack Exchange site URLhttps://bicycles.stackexchange.com/ Jhyuk
MCN code8712.00.10 Jhyuk
Unicode character🚲 Jhyuk
Category for the view of the itemCategory:Views of bicycles Jhyuk
Tangka̱i maat tsaai tswam nang á̱niet cat a̱ swak ba̱t a̱ni—ma̱ng kyangcung nyiung mami a̱mgba̱m nkyangcung mi̱ swanta nang á̱nietbishyi cat a̱ swak a̱ni—huhwa yet Flying Pigeon nang á̱ jhyi ma̱ a̱byin Caina, a̱wot á̱ ku nok kpa̱mkpaan ma̱ng miliyon 500 neet di̱n jen tsa ji.
A̱khwukhwop maat li̱lak tsaai tswam

Tsaai tswam ji, á̱ ka ngyei kéké a̱ni, yet kyangcung ku tyong vak nyiung hwa nang á̱ luk ma̱ng pedal a̱wot cet luk nhu hu bye neet da̱ á̱nietbishyi ke di̱ fwuontswam (ma̱to), ji̱ si̱ ka byia̱ a̱ti̱tak a̱feang nang á̱ ta̱meet di̱ fi̱rem hu, a̱nyiung a̱ma̱lyim a̱ghyang. Á̱ ngyei a̱tyu a̱ luk tsaai tswam di̱n Shong saiki̱lis ku baisi̱ki̱lis.

Ya̱fang[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]

Fang a̱zanson[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]