Jump to content

Tsang

Neet di̱ Wikipedia
Nyia̱ tsang

Tsang yet a̱byia̱byia̱ nyia̱ wa a̱ yet si̱ nyiin kyang ku yet si̱ a̱ghyang a̱niet a̱ni. Tsang yet kwok kyang ku yet si̱ a̱yin ku si̱ á̱niet, di̱ mi̱n shim nggu/mba hu. A̱tyu a̱ nyiin kyang a̱ghyang a̱niet wa á̱ ngyei a̱tang.