Tsok

Neet di̱ Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Tsutsok Tswa A̱ji̱jak Yahudiya

Tsok (á̱kpa: tsutsok, á̱ ka ndyuut tswok jen jhyang) yet a̱gut ku a̱byin-a̱za nang á̱ ban a̱ni. A̱gut a̱ la̱n a̱ka̱sa a̱byin na a̱ni.

Ya̱fang[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]