Tsong

Neet di̱ Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Tsong
Amanita muscaria (fly agaric).JPG
fungal structure
Subclass ofMacromycetes Jhyuk
Yet kapfungus Jhyuk
Unicode character🍄 Jhyuk

Tsong yet tangka̱i a̱shyim a̱ga̱fi̱p hwa ku laai ghwut a̱byin ka, ku ma̱ mbyin ku di̱ kuzang a̱vwuo ku shyiat kyayak a̱ni nang nkwon, ba̱ng si̱ nat. Á̱ mbyia̱ si̱ ji á̱nietbishyi maai ngya a̱ni, a̱wot á̱ si̱ mbyia̱ si̱ ji á̱nietbishyi si̱ mi̱n gya a̱ni bah.[1]

Ya̱fang[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]

  1. "Definition of TOADSTOOL". Retrieved 26 Zwat A̱taa 2022.