Jump to content

Tsong

Neet di̱ Wikipedia
Tsong
fungal structure
Tafaorganism Jhyuk
Yet kapfungus Jhyuk
Vocalized nameפִּטְרִיָּה Jhyuk
Zwunzwuo Unicode🍄, 🍄‍🟫 Jhyuk
Tsong ma Atyap.

Tsong yet tangka̱i a̱shyim a̱ga̱fi̱p hwa ku laai ghwut a̱byin ka, ku ma̱ mbyin ku di̱ kuzang a̱vwuo ku shyiat kyayak a̱ni nang nkwon, ba̱ng si̱ nat. Á̱ mbyia̱ si̱ ji á̱nietbishyi maai ngya a̱ni, a̱wot á̱ si̱ mbyia̱ si̱ ji á̱nietbishyi si̱ mi̱n gya a̱ni bah.[1]

  1. "Definition of TOADSTOOL". Retrieved 26 Zwat A̱taa 2022.