Tswa a̱ji̱jak

Neet di̱ Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Tswa a̱jijak yet a̱na̱khwu a̱vwuo wa nang a̱sa̱khwot nsaan ani. A̱wot mat a̱nia, nkyang nswuan nang á̱ga̱fi̱p ma̱ng nyám ni̱ nswuo a̱bung ba̱ swan a̱ja.

Ya̱fang[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]