Wukipedia:Bwan di̱ lyuut Rom

Neet di̱ Wikipedia

Si̱ ku khwi a̱ni nwuak wa̱i a̱lyiat tazwa ngwat na̱ byia̱ a̱ka̱ta ma̱ng a̱ka̱tung bwan di̱ lyuut Rom mat lilyem vwuon ma̱ a̱yaati̱kut Wukipedia.

Á̱ lan cat lyuut taada mat á̱pyia̱ a̱lyiat a̱yaati̱kut[jhyuk a̱tyin ka]

Ka̱ a̱ngga byia̱ a̱lyoot di̱n Tyap nang á̱ lyen koji a̱ni, ku myim á̱ nyia̱ ta̱m ma̱ng a̱lyoot a̱kya. Kidee, Wukipedia ni̱ bwuak lyuut Москва nang Moskva bah, a̱wot ku ni̱ nyia̱ ta̱m ma̱ng "Mosi̱ko". Mat nkhang jhyang, nwuan Wukipedia: A̱ka̱tung nwuat lyulyoot (nyia̱ ta̱m ma̱ng Tyap); si̱ huni, ma̱ng a̱ka̱tung na a̱nyanyin nang á̱ ku tyan a̱tatak ka a̱ni, yet shim hwa tsi̱tsak A̱wukipedia ba da̱ a̱ka̱nyiung, a̱wot nam-a̱lyiat a̱tsak a̱di̱dam hu mami Wukipedia:Á̱pyia̱ a̱lyiat a̱yaati̱kut, yet a̱lyiat kwai-nfwuo-á̱niet nia.

A̱rmeniya
Wukipedia:A̱ka̱tung nwuat lyulyoot (A̱rmeniya)
Caina
Wukipedia:A̱ka̱tung nwuat lyulyoot (Caina)
Kurilut
Wukipedia:A̱ka̱tung nwuat lyulyoot (Kurilut)
Belaroshiya: Wukipedia:A̱ka̱tung nwuat lyulyoot (Kurilut)
Buli̱gariya: Wukipedia:A̱ka̱tung nwuat lyulyoot (Kurikut)
Kiri̱git: Bwan a̱lyem Kiri̱git di̱ lyuut Rom
Makidoniya: Wukipedia:A̱ka̱tung nwuat lyulyoot (Kurilut)
Monggoliya: Wukipedia:A̱ka̱tung nwuat lyulyoot (Monggoliya)
Roshiya: Wukipedia:Bwan a̱lyem Roshiya di̱ lyuut Rom
Rusin: Wukipedia:Bwan Rusin di̱ lyuut Rom
Seri̱bya: Wukipedia:A̱ka̱tung nwuat lyulyoot (Kurilut)
Yuki̱ren: Wukipedia:Bwan a̱lyem Yuki̱ren di̱ lyuut Rom
Helen
Wukipedia:A̱ka̱tung nwuat lyulyoot (Helen)
(Nwuan Bwan Helen di̱ lyuut Rom)
A̱biru
Wukipedia:A̱ka̱tung nwuat lyulyoot (A̱biru)
Lilyem fam Ndiya
Wikipedia:A̱ka̱tung nwuat lyulyoot (fam Ndiya)
Wukipedia:Bwan lyuut di̱ fam Ndiya
Ja̱pan
Wukipedia:Manual of Style (a̱yaati̱kut ba̱ byia̱ a̱meang ma̱ng Ja̱pan)
Kworiya
Wukipedia:Manual of Style (a̱yaati̱kut ba̱ byia̱ a̱meang ma̱ng Kworiya)

Á̱ ka mbyia̱ ma̱ a̱di̱di̱t á̱ghyang nang á̱ ku khwom neap a̱ni, a̱ka̱tung nwuat lyulyoot gbangbang tazwa lilyem vwuon, na̱ nwai a̱nu a̱nyiung mi̱ di̱ yong a̱ni.