Zariya

Neet di̱ Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

A̱keang Zariya yet a̱gba̱ndang a̱keang wa a̱ byia̱ shi ba̱t mami A̱si̱tet Ka̱duna di̱ fam a̱za Naijeriya hu, a̱ bu yet Sot A̱gwomna̱ti Mali meang. Á̱ ku ngyei nka Za̱uza̱u gbangbang, ka̱ si̱ yet a̱nyiung ma̱ a̱tsak a̱ca̱cet a̱ka̱keang A̱kpat na na̱ shyia̱ a̱natat a̱ni. A̱fwun ka, kikya yet mali yunivasti Naijeriya ku yet a̱gba̱ndang ku swak a̱ni, Yunivasti Ahmadu Bello, ma̱ng mali a̱ca̱cet á̱ghyang á̱niet Naijeriya ba̱ byia̱ a̱lyoot a̱ni.

Kyiak neet sa̱nsut 2006 ji, á̱ ku tyan nang a̱keang Zariya byia̱ á̱niet 408,198. Kikya ma ngyet mali Tyokkpaa̱pyia̱ Za̱uza̱u hu.

Ya̱fang[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]