Zunosit

Neet di̱ Wikipedia
Zunosit
Tafaanimal disease, host-pathogen interaction, infectious disease Jhyuk
Á̱ fang ma̱ecological epidemiology Jhyuk
Health specialtyinfectious diseases Jhyuk
Disease transmission processcross-species transmission Jhyuk
Hashtagzoonoses Jhyuk
Zunosit
A̱bwu ka̱ nyia̱ ma̱ng zwan tyong jhyiip a̱ni.

Zunosit (neet Helen: ζῶον zōon "nyam" ma̱ng νόσος nósos "zwan") yet zwan ja nang á̱ maai ta̱bat ma̱ tai nang patojin (kyang tyei ta̱bat zwan ma̱ tai, nang bakteriyom, tswa zwan (virut), kyang nwaai a̱sok kyang nswuan ghyang, ku priyon) ku ka̱n fi̱p neet di̱ yet nyam (di̱n jen ma̱ a̱di̱di̱t nyam ji̱ byia̱ kunkup a̱ma) naat di̱ yet a̱tyubishyi a̱ni.[1][2] Ma̱ a̱gba̱mgbam, a̱tyubishyi ntsa a̱ ku nta̰bat zwan ji ni̱ nshyei kyang ku kwak zwan hu bai a̱ni nwuak a̱ghyang a̱tyubishyi (ku á̱ghyang á̱nietbishyi), a̱nyan wa ni̱ mbwuak nwuak á̱ghyang á̱niet meang.

Ya̱fang[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]

  1. WHO. "Zoonoses" (di̱n Shong).
  2. "A glimpse into Canada's highest containment laboratory for animal health: The National Centre for Foreign Animal Diseases" (di̱n Shong). science.gc.ca. Government of Canada (22 Zwat Swak 2018). Zoonoses are infectious diseases which jump from an animal host or reservoir into humans.