Zwang (kyangmang)

Neet di̱ Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Zwang (kyangmang)
weapon, weapon functional class
Tafapole weapon, sports equipment Jhyuk
Byia̱ ta̱mspearfishing, melee weapon, throwing weapon Jhyuk
Earliest date400000 years BCE Jhyuk

Zwang (a̱kpa: zwáng) ji yet a̱tai nyet wa. Zwang ji byia̱ a̱swap nang a̱ga̱ngang shan a̱cyia̱t a̱ni. Ji yet tswam ja ji si̱ byia̱ a̱tan ma̱ng a̱jejyat a̱nu. Zwang ji ni̱ swan kpa̱p ba̱t mat a̱ni fwu nji ma̱ng tswam.

Gba̱ngbang ka, a̱yaa̱gwak zwáng ba ku nyia̱ ta̱m ma̱ng zwang di̱ kwan zwáng.