A̱dyundyung Kyai A̱sa̱khwot

Neet di̱ Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
A̱dyundyung Kyai A̱sa̱khwot
adjacent sea
Yet kapNorth Atlantic Ocean, Mediterranean Sea Area Jhyuk
Lake outflowBosporus Strait Jhyuk
Coordinate location44°0′0″N 35°0′0″E Jhyuk
Byia̱ (a̱gi̱)gak ma̱ngAutonomous Republic of Crimea, Bulgaria Jhyuk
Map

A̱dyundyung Kyai A̱sa̱khwot wu yet kyai a̱sa̱khwot hwa ku shyia̱ di̱ ngaan fam a̱za-a̱tyin A̱gba̱ndang Kyai A̱sa̱khwot Ati̱lantik hu a̱ni, ku myiai tsi̱tsak Yurop ma̱ng A̱siya; di̱ fam a̱tyin A̱fa̱fap-a̱byin Bali̱kan hu (A̱tak-a̱tyin Yurop), fam a̱tak A̱kpa̱kpai a̱byin fam A̱tyin Yurop di̱ fam-a̱byin A̱tyin Yurop, fam jenshyung Ka̱ukasut hu, ma̱ng fam a̱za A̱natoliya hu di̱ fam Jenshyung A̱siya. A̱sa̱khwot nhu na neet a̱ca̱cet a̱ka̱ghyui á̱ghyang nia, nang a̱ka̱ghyui Danube, Dnieper, ma̱ng Don na. Jhyujhyuai a̱sa̱khwot bibyin ma̱ a̱di̱di̱t koot mami kyai a̱sa̱khwot a̱hwa ku shyia̱ a̱zanson bibyin a̱taa ku byia̱ a̱gi̱gak khwong kyai a̱sa̱khwot ma̱ng a̱nhu a̱ni.

Ya̱fang[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]


A̱ka̱fwuop nta[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]