A̱gurma

Neet di̱ Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
A̱yaagurma nvwuon

A̱gurma yet a̱kyikyo bya nang á̱ kap ma̱ng nian a̱ni, tswa ji ma̱ng a̱kyikyo ba yet di̱ wan nyiung ma̱ng nkyayak njhyang. A̱gurma mba̱ng nyinyang nkyayak mbeang swam hu.

Ya̱fang[jhyuk | jhyuk a̱tyin]