A̱ka̱bwusale

Neet di̱ Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
A̱ka̱bwusale lung a̱bubwong yebaat a̱bacyuang nyam á̱ghyang mi̱ Grand Canyon ji

A̱ka̱bwusale yet a̱bada̱dei nyam kya ka̱ tai á̱ga̱swan a̱ni a̱ si̱ li nang Coleoptera ba̱ neet di̱n kwai Endopterygota a̱ni.

Ya̱fang[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]