A̱lyem (nwap)

Neet di̱ Wikipedia
a̱lyem
aptitude
Tafalanguoid Jhyuk
Yet kapcommunication Jhyuk
Á̱ fang ma̱lyenlilyem, sociology of language Jhyuk
Geography of topiclanguage geography Jhyuk
Byia̱ za̱kwalanguage variety, type of language, linguistic usus, grammar Jhyuk
Practiced byQ118607849 Jhyuk
Used bya̱tyubishyi Jhyuk
Nta̱mcapacity for language Jhyuk
Stack Exchange taghttps://philosophy.stackexchange.com/tags/language Jhyuk
Byia̱ lyulyootlists of languages Jhyuk
Murat ghyang mi̱ Tewotihwakan, Mikziko (kpa̱mkpaan ma̱ng sa̱ncuri 2 A̱A̱) ku lyiat tazwa a̱yin a̱ ghwut ma̱ng kwaa̱mbwat a̱lyiat na̱ng á̱ kut a̱ni neet ma̱ a̱bwonu nggu ka, si̱ a̱hwa si̱ yong da̱ a̱kwonu a̱lyiat kya.
Kuneifom ja yet a̱son vak lyuut a̱lyem nang á̱ lyen a̱ni, a̱wot a̱lyem nang á̱ lyiat a̱ni ku nshyia̱ neet nang á̱ ku tsa lyuut a̱lyiat bah ndyia̱ ncyikwop nswak ma̱ a̱di̱di̱t na̱ ku swak a̱ni.
Mman a̱ca̱cet á̱niet ba̱ yet a̱yaashilan a̱ni ba̱ nyian ta̱m ma̱ng A̱lyem A̱lama A̱merika ka.
Braille, yet vak lyuut a̱fi̱fan hwa.

A̱lyem yet tak ti̱tak vak a̱myim a̱lyiat hwa ku byia̱ ma̱ng a̱nhu a̱gi̱rama ma̱ng swáng a̱lyiat. Kikya yet a̱tsak vak wu da̱nang á̱nietbishyi ni̱ wa̱i kyang hu ba̱ nfa a̱ni, ku di̱n vak lyiat ku di̱n vak lyuut, a̱wot á̱ si̱ bye nyia̱ a̱nia di̱n vak lilyem a̱lama meang. A̱lyem a̱tyubishyi byia̱ za̱kwa vwuon taada ma̱ng nkhang, a̱wot á̱ maai á̱ fi̱k vwuon hu tsi̱tsak a̱yaataada mi̱ di̱ sweap njen.[1] Lilyem á̱nietbishyi byia̱ za̱kwá a̱saat ma̱ng shoot, zang ja nwuat a̱wat tyei ndang swáng a̱lyiat na shi sang sangba̱p a̱ni, mbeang a̱wat ya̱fang nkyang, naat mbwuot, ma̱ng tswá a̱di̱dam na̱ nwai shyia̱ kpa̱mkpaan a̱ni di̱n jen a̱lyiat ji. Nyian ta̱m ma̱ng a̱lyem a̱tyubishyi ni̱ ta̱yuk di̱ naat mbwuot á̱niet a̱wot á̱ ni̱ shyia̱ lyen hu di̱n vak myiam hwa.

Ya̱fang[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]

  1. Nicholas Evans & Stephen Levinson (2009) 'The Myth of Language Universals: Language Diversity and Its Importance for Cognitive Science'. Behavioral and Brain Sciences 32, 429–492.