A̱lyoot a̱tyia̱ a̱yang

Neet di̱ Wikipedia
lyulyoot a̱tyia̱ a̱yang ma̱ng nyeang
Tafaa̱lyoot kyangbwak Jhyuk

Alyoot atyia ayang Alyoot anaab Kan nwai nyiang ani.