A̱ngam A̱sa̱khwot Byafra

Neet di̱ Wikipedia
A̱ngam A̱sa̱khwot Byafra
bay
Yet kapA̱ngam A̱sa̱khwot Gini Jhyuk
InflowsSanaga, Wouri River, Nyong River Jhyuk
A̱byinKemerun Jhyuk
Coordinate location3°0′0″N 8°20′0″E Jhyuk
Map

A̱ngam A̱sa̱khwot Byafra wu (Shong: Bight of Biafra), á̱ ngyei A̱ngam A̱sa̱khwot Boni (Shong: Bight of Bonny) ma̱ a̱byin Naijeriya, yet a̱ngam a̱sa̱khwot wa ka̱nang á̱ ghwon khwong fam-a̱byin Afrika Jenshyung hu a̱ni, da̱ a̱beam A̱ngam A̱sa̱khwot Gini a̱ lan shyia̱ di̱ fam a̱tyin hu a̱ swak a̱ni. Bibyin hu ku shyia̱ di̱ kham nggu hwa yet bibyin Naijeriya, Kemerun, Gini A̱kwa̱toriya, ma̱ng Gabon.

Ta̱si̱la A̱ngam A̱sa̱khwot Gini ji̱ tyai A̱ngam A̱sa̱khwot Byafra wu

Ya̱fang[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]