Cat

Neet di̱ Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Cat yet fwuong hwa ku byia̱ cet a̱ni, nang si̱sak nang a̱yang ku a̱tyia̱ na fa̱k da̱ nggwon a̱ni ku la̱u.

Ya̱fang[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]