Cat

Neet di̱ Wikipedia

Cat yet fwuong hwa ku byia̱ cet a̱ni, nang si̱sak nang a̱yang ku a̱tyia̱ na fa̱k da̱ nggwon a̱ni ku la̱u.

Ya̱fang[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]