A̱tyia̱

Neet di̱ Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

A̱tyia̱ wu (á̱kpa: a̱yaatyia̱) yet a̱nietmbyin nggwon wa a̱ yet a̱sam a̱ni.

Ya̱fang[jhyuk | jhyuk a̱tyin]