Jump to content

Dyang

Neet di̱ Wikipedia
dyang
Tafasubdivision of trunk Jhyuk
Yet kapabdomen Jhyuk
NCI Thesaurus IDC64192 Jhyuk
Dyang a̱tyubishyi ji

Dyang ji (á̱kpa: dyidyang ji) ja shyia̱ tsi̱tsak a̱gbi̱gbang ma̱ng a̱ga̱sat a̱ vwuoi a̱ti̱tak ma̱ng á̱kum nvam ka.

Ya̱fang[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]