Facebook

Neet di̱ Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Aikon Facebook
A̱lama a̱bwuang Facebook

Facebook (ku Fesbuk) yet savit tung a̱niet ndung hwa ma̱ng á̱na̱nwuai seang nkhang a̱zalang Amerika nang sot Meta Platforms ji ja byia̱ a̱ni. Á̱ kpaat sot ji ma̱ a̱lyia̱ 2004 mbwak Mark Zuckerberg ma̱ng mmanfang a mbeang á̱kpa̱ndang swat tutu nggu ba á̱ghyang mi̱ Harvard College nang Eduardo Saverin, Andrew McCollum, Dustin Moskovitz, ma̱ng Chris Hughes. A̱lyoot sot ka neet nkwambwat a̱myim face book ni̱nia nang á̱ ni̱ nnwuak mmanfang a̱yaayunivasti Amerika na a̱ni. Di̱n jen tsa ji, mmanfang Harvard ni̱nia ma̱nyin nna maai yet memba, a̱wot ma̱nang a̱ngga wu seang a̱ni, a̱ si̱ ka ntat a̱yaayunivasti A̱merika A̱za á̱ghyang ma̱ a̱shonshyon ma̱ a̱shonshyon, a̱wot kyiak neet ma̱ a̱lyia̱ 2006, konyan wa gu swak ndyia̱ 13 maai nwuo. Ma̱ a̱lyia̱ 2020, Facebook tyan nyia̱ á̱nietnta̱m biliyon 2.8 bya nshyia̱ di̱ nyia̱ ta̱m ma̱ng a̱ngga mba wu kuzang zwat, a̱wot di̱ fam shi nyia̱ ta̱m ma̱ng a̱cyetaneang hu ku si̱ yet a̱natat mi̱ swanta hu a̱mgba̱m.[1] Huhwa ku yet ap jet a̱bwoi wu nang á̱ swak cyok ma̱ng a̱nggu mi̱ ce ndyia̱ 2010 hu.[2]

Ya̱fang[jhyuk | jhyuk a̱tyin]

  1. The top 500 sites on the web (di̱n Shong). Alexa Internet.
  2. Miller, Chance (Zwat Swak ma̱ng Sweang 17, 2019). These were the most-downloaded apps and games of the decade (di̱n Shong). 9to5Mac.

A̱ka̱fwuop nta[jhyuk | jhyuk a̱tyin]