Hyet

Neet di̱ Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Hyet hu (á̱kpa: nhyet na) yet a̱da̱dai shan wa nang a̱ nkwak a̱ta a̱ni. Ka̱ á̱ khwat a̱ta di̱n mang, hyet hu hwa na ghwut ku ma kyang hu á̱ mang a̱ni. Hyet byia̱ a̱ta̱m, ku si̱ byia̱ a̱tyin; a̱ta̱m kikya si̱ mang ti̱p kyang hu á̱ mang a̱ni, a̱tyin ni kya yet can ji nang á̱ fam ma̱ng a̱ywan a̱ta ka a̱ni. A̱ta ma̱ng hyet yet nkyang zwang nia, á̱ si̱ ma̱ng mang nyám a̱yit.

Ya̱fang[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]