Khwikpaa̱pyia̱

Neet di̱ Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Khwikpaa̱pyia̱ di̱ lyuut Rom: al-’Islām, /ɪsˈlaːm/ "neap a̱pyia̱ ma̱ A̱gwaza") yet khwi nwap Ibrahim ghyang hwa nang á̱ nwuak a̱cucuk da̱ A̱gwaza a̱nyiung a̱ni a̱wot á̱ bu tyiet nyia Muwamet (ku Muhammad) yet a̱ta̱m A̱gwaza wa a̱ni. Huhwa yet a̱dini swanta a̱ yet a̱feang ma̱ng shi á̱nietkhwi ba̱ tat biliyon 1.9, ku %24.9 a̱mgba̱m á̱nietbishyi swanta ba a̱ni, nang á̱ ngyei Musulumi ku á̱nietkpaa̱pyia̱ ba a̱ni.

Ya̱fang[jhyuk | jhyuk a̱tyin]