Kwa-a̱nu

Neet di̱ Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
kwa-a̱nu
Mouth.jpg
class of anatomical entity
Subclass ofsubdivision of mouth, particular anatomical entity Jhyuk
Yet kapspeech organ Jhyuk
Arterial supplyinferior labial artery Jhyuk
Venous drainageinferior labial vein Jhyuk
Byia̱ ta̱msuction, kiss, lip piercing Jhyuk
NCI Thesaurus IDC12220 Jhyuk
Unicode character🗢 Jhyuk

Kwa-a̱nu yet hwa yet kap vam hu nang á̱ maai á̱ li a̱bwonu á̱nietbishyi ma̱ng nyám ma̱ a̱di̱di̱t a̱ni.[1] Kukwa-a̱nu hu swan lilyiit, ku si̱ maai nyia̱ a̱guguut, a̱wot huhwa si̱ yet a̱na̱nwuai kyayak ma̱ng ghwut a̱lyiat mi̱ á̱nietbishyi. Kukwa-a̱nu á̱nietbishyi hu yet kap vam hwa ku byia̱ ta̱m di̱ shi̱shi̱k nyia̱ tsi̱tsak á̱nietbishyi.

Ya̱fang[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]

  1. "Definition of LIP". www.merriam-webster.com (in English). Retrieved 2022-05-22.