Tak

Neet di̱ Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Ghwughwu tak a̱bada̱dei nyam a̱ghyang
Ghwughwu tak a̱bada̱dei nyam a̱ghyang

Tak hu (á̱kpa: a̱ti̱tak ba) yet kap vam hwa ku doot neet ma̱ng fang ba sak ma̱ng shai ntak.

A̱ti̱tak bya ba̱ng vam a̱ka̱tsak. Ba̱ beang da a̱vwuo a̱cyet, cung mbeang fi̱ri̱p (nang nyám ji̱ fi̱ri̱p fi̱fi̱ri̱p a̱ni).

Ya̱fang[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]