Jump to content

Tsi̱ntsa̱u

Neet di̱ Wikipedia
tsi̱ntsa̱u
class of anatomical entity
Tafaflat bone, long bone, human bone, particular anatomical entity, endochondral bone Jhyuk
Yet kapbones of thorax Jhyuk
Connects withthoracic vertebra, sternum Jhyuk
NCI Thesaurus IDC12782 Jhyuk

Tsi̱ntsa̱u ji (á̱kpa tsí̱ntsa̱u ji) yet nkungkup nia na̱ fwuop neet da̱ a̱gba̱ndang kungkup a̱zama wu ba̱ ba̱ng ba̱ bai myi̱ri̱ng hu. Tsi̱ntsa̱u bu yet kungkup hwa ku khwi a̱lyia̱ ka ma̱ng guhuguhu a̱mgba̱m ma̱ng kuzang kyang ku shyia a̱mami vam a̱kya a̱ni.