Wukipedia

Neet di̱ Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

An incomplete sphere made of large, white jigsaw puzzle pieces. Each puzzle piece contains one glyph from a different writing system, with each glyph written in black.

Lilyem di̱ Wukipedia

Wukipedia yet a̱gban lyen a̱zalang wa nang nkyang na na̱ shyia̱ mami nhu a̱ni yet á̱sa̱t nkyang nia, a̱wot á̱ si̱ bwuak ndyo tyia̱ lilyem ma̱ a̱di̱di̱t nang sot á̱nietnta̱m nang á̱ nwai teang a̱ni jija ndyuut ji̱ bu nggo nhu meang, di̱n vak tung mbwak ndung ma̱ng fwuo nyiung, mbeang di̱ nyian ta̱m ma̱ng vak jhyuk ku byia̱ kuntyin mi̱ wiki a̱ni. Á̱ maai ngyei á̱niet ba̱ nwuak mi̱ nwuak ba nang á̱ ka ngyei á̱nietjhyuk a̱ni, A̱wukipedia ba (a̱tyonyiung: A̱tyuwukipedia wu). Nggu wa yet ta̱m ta̱fang nang á̱ fang á̱ swak a̱ni a̱ swak kuzang ma̱ng shi mi̱ nkhang á̱nietbishyi,[1] a̱wot ku si̱ yet mi̱ di̱ kuzang jen, a̱nyiung mami a̱ka̱ma̱ntei 15 nang á̱niet cat á̱ swak a̱ni nang á̱ ku nwuak shi mbwak Alexa a̱ni; (ma̱ a̱lyia̱ 2021) á̱ si̱ nwuak Wikipidya shi a̱ma̱ntei 13 nang á̱niet cat á̱ swak a̱ni. Sotbeang Wukimedia ji ji̱ yet sotnta̱m nwai-cat-kpangti̱n Amerika jhyang, jija byia̱ nhu, a̱wot di̱n vak za̱nang hwa nang ku shyiat kurum nhu hu.[2]

Ya̱fang[jhyuk | jhyuk a̱tyin]

  1. Wikipedia is 20, and its reputation has never been higher (di̱n Shong). The Economist (Zwat Jhyiung 9, 2021)
  2. McGregor, Jena (Zwat Tsat 17, 2020). Wikimedia's approach to coronavirus: Staffers can work 20 hours a week, get paid for full time (di̱n Shong). The Washington Post.