A̱byia̱k

Neet di̱ Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
A̱byia̱k Bosporut mami Itambut, Turkiya

A̱byia̱k yet kyang hwa nang á̱ nok a̱ni ma̱t tyong dyem (kidee nang a̱sa̱khwot na̱ cong a̱ni, a̱ngam, vak a̱cyet ma̱to ku vak kyangcung a̱byin a̱ni) di̱ mi̱n fwun tafa ji.

Ya̱fang[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]