A̱byiek

Neet di̱ Wikipedia
a̱byiek
geographical feature
Tafathoroughfare, architectural structure Jhyuk
Yet kapa̱gba̱ndang a̱gaat Jhyuk
Á̱ fang ma̱bridge construction Jhyuk
Model itemGolden Gate Bridge Jhyuk
MCN code7308.10.00 Jhyuk
Category for the view from the itemCategory:Views from bridges Jhyuk
A̱byia̱k Bosi̱porut mami Itambut, Turukya.

A̱byiek ka, (ku a̱byia̱k; á̱kpa a̱ka̱byiek na) yet kyang hwa nang á̱ nok a̱ni ma̱t tyong dyem (kidee nang a̱sa̱khwot na̱ cong a̱ni, a̱ngam, vak a̱cyet ma̱to ku vak kyangcung a̱byin a̱ni) di̱ mi̱n fwun tafa ji.

Ya̱fang[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]