A̱da̱dei ma̱to

Neet di̱ Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
A̱cyuang a̱yaama̱to ma̱ng a̱ca̱cet a̱yaama̱to luk kai a̱gba̱ndang vak á̱ ka̱u a̱feang a̱ni, Highway 401 ma̱ a̱keang Ontario, Ka̱na̱da


A̱da̱dei ma̱to (ku a̱tomobal) yet kyangcung ma̱to a̱ti̱tak a̱naai hwa nang á̱ nyia̱ ta̱m ma̱ng a̱nggu di̱ shyei á̱niet neet da̱ a̱vwuo a̱nyiung naat da̱ a̱vwuo a̱ghyang. Wa̱i a̱cyuang a̱yaama̱to ma̱ a̱di̱di̱t nnyia̱ ba̱ yet nkyangcung na̱ tyong mi̱ nvak nia, na̱ saai tsi̱tsak a̱tyonyiung ba̱ng si̱ tat á̱niet a̱ni̱nai, byia̱ a̱ti̱tak a̱naai a̱wot si̱ kyiak á̱nietbishyi swak nkyang.[1]

Á̱ tsa nyia̱ nta̱m ma̱ng a̱cyuang ma̱to mi̱ a̱mgba̱m swanta hu mi̱ sa̱ncuri 20 jija.

Ya̱fang[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]

  1. Fowler, H. W.; ma̱ng Fowler, F. G. (Jhy.) (Ri̱jista 1976). book Pocket Oxford Dictionary (di̱n Shong). Oxford University Press. ISBN 978-0198611134.

A̱ka̱fwuop nta[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]