A̱ghyui

Neet di̱ Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
A̱ghyui A̱mazon ka (a̱duduu a̱sa̱khwot bula) ma̱ng a̱ka̱weang nka na (a̱sa̱khwot bula ma̱ka̱wa̱tyia̱).

A̱ghyui ka (á̱kpa: a̱ka̱ghyui na) yet a̱za̱za̱rak vam a̱sa̱khwot wa, mi̱ di̱n jen ma̱ a̱di̱di̱t a̱ byia̱ a̱shyim a̱sa̱khwot wa, a̱ tyong naat ca̱caat a̱gba̱ndang kyai a̱sa̱khwot, kyai a̱sa̱khwot, a̱gba̱ndang jok ku a̱ka̱ghyui á̱ghyang a̱ni. Mi̱ di̱n jen jhyang a̱ghyui a̱ghyang maai tyong ka̱ nwuo a̱byin ka ka̱ si̱ khwot a̱ja mi̱ di̱ ngaan nka hu di̱ mi̱n ntat vam a̱sa̱khwot ghyang. Á̱ maai yei a̱cyuang a̱ka̱ghyui ma̱ng lyulyoot nang cen ku a̱baghyui.

Ya̱fang[jhyuk | jhyuk a̱tyin]