A̱lyem (vam)

Neet di̱ Wikipedia
a̱lyem
anatomical structure, class of anatomical entity
Tafaheterogeneous anatomical cluster, particular anatomical entity, sensory organ Jhyuk
Yet kapa̱nu Jhyuk
Byia̱ ta̱mtaste, spoken language, licking, sticking out the tongue Jhyuk
Arterial supplylingual artery, ascending pharyngeal artery Jhyuk
Venous drainagelingual veins Jhyuk
WordLift URLhttp://data.wordlift.io/wl01714/entity/tongue Jhyuk
NCI Thesaurus IDC12422 Jhyuk
Unicode character👅 Jhyuk

A̱lyem ka yet a̱shong nam wa mami a̱nu tangka̱i nyam nang á̱ ngyei teti̱rapod a̱ni. Kikya bwan kyayak a̱ji ma̱ng a̱ja̱u tyei nyunyung hu ku nywai a̱wot ka̱ ba̱ ngaan ta̱m hu ma̱ng nwuan kyayak hu, kang ma̱ng a̱nia kikya si̱ yet kap vam hu nang á̱ niaat kyang ma̱ng a̱nhu a̱ni. Á̱ mbyia̱ a̱baka̱kung niaat na̱ kup a̱tai fam a̱za a̱lyem wu (dorsum) na̱ shyia̱ a̱mami papila-a̱lyem ma̱ a̱di̱di̱t. Ka̱ ka yet a̱tsatsak kap vam wa ba̱t, ma a̱ta̱mpyia̱ na, ninia sak nka ma̱ng a̱sa̱khwot nci̱ri̱ng a̱wot ka̱ si̱ byia̱ a̱ci̱ci̱p ma̱ng nkyang kwok a̱sok. A̱lyem ka si̱ bu yet a̱za̱za̱rak vak lyang a̱nyunyung ba.[1] A̱gba̱ndang ta̱m a̱lyem a̱ghyang kikya yet byet a̱lyiat ma̱ á̱nietbishyi ma̱ng ghwut ma̱ng nwunwuat mami nyám jhyang.

Bu nwuan[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]

Ya̱fang[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]

  1. Maton, Anthea; Hopkins, Jean; McLaughlin, Charles William; Johnson, Susan; Warner, Maryanna Quon; LaHart, David; Wright, Jill D. (1993). Human Biology and Health. Englewood Cliffs, New Jersey, US: Prentice Hall. ISBN 0-13-981176-1.