Jump to content

A̱nwun (nam)

Neet di̱ Wikipedia
a̱nwun
type of food or dish
Tafakyayak, liquid, minestra Jhyuk
A̱nwun nang á̱ wan ma̱ng nam ma̱ng kwon.
Á̱ shyia̱ di̱ wan a̱nwun nam nyak.

A̱nwun, yet a̱nyenyiat ra̱rak kyangweang wa nang á̱ weang ma̱ng a̱sa̱khwot nang nam, a̱fa̱n, ku kwon nang á̱ ku mi̱n tai a̱ni.[1] Á̱ maai á̱ swuo ma̱nyin nggu, a̱wot di̱n jen ma̱ a̱di̱di̱t á̱ ni̱ ngwan nkyayak ghyáng nia ma̱ng a̱nggu , nang nyung.[2]

Ya̱fang[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]

  1. Rombauer, Irma S.; Marion Rombauer Becker; Ethan Becker (1997). Joy of Cooking. New York: Scribner. pp. 42. ISBN 0-684-81870-1.
  2. Wayne Gisslen (2015). Essentials of Professional Cooking. Wiley. p. 192. ISBN 9781118998700.