A̱sham Nkhang

Neet di̱ Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

A̱sham Nkhang ka (á̱kpa: A̱ka̱sham Nkhang na) fa:

  1. Nang san swuan á̱niet neet da̱ khwu nat swuan sang sangba̱p.
  2. Nang Yesu Kristi na cong ma̱ng a̱sai nfwuo wu a̱ni.
  3. A̱sham Nkhang a̱naai na̱ tsa A̱fai La̱pa̱nu (A̱li̱ka̱uli) wu a̱ni.

Ya̱fang[jhyuk | jhyuk a̱tyin ka]