Sa:Khwikristi

Neet di̱ Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

A̱basi̱sa

A̱basa kani kya ma̱nyin shyia̱ mi̱ sa jini.

Y

Ngwat mi̱ sa "Khwikristi"

Ngwat 9 nani nia shyia̱ mi̱ sa jini, neet mi̱ di̱ a̱kuu 9.