Diego Velázquez

Neet di̱ Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Autorretrato de Velázquez en las Meninas.jpg

Diego Rodríguez de Silva y Velázquez (á̱ ku nyia̱ nggu ba̱ptisman mi̱ Zwat A̱taa 6, 1599 – Zwat A̱ni̱nai 6, 1660) ku yet a̱tyuswup nghwughwu a̱byin Si̱pen wa, a̱tyunyia̱ ghwughwu a̱ ku shyia̱ a̱zanson a̱ni mi̱ tutu shi̱ri̱ya A̱gwam Philip IV a̱si̱ bibyin Si̱pen ma̱ng Potuga, ma̱ng a̱si̱ Ce Zi̱nariya A̱si̱pen hu. A̱ ku yet a̱tyunyia̱ ghwughwu wa a̱ nyia̱ ta̱m ma̱nyin nggu da̱ a̱cak Baroque ka (c. 1600-1750). A̱ ku ntsa swup ghwughwu a̱ca̱caat ma̱ng sa̱la̱u tenebris ji, a̱wot a̱ si̱ kin tsa ta̱bat byii̱k za̱kwa nggu ji di̱ nvak a̱tutuk ta̱m kyangswup nggu hu. A mbeang nneap nyia̱ mi̱ nyia̱ nkhang gbangbang ma̱ng yet a̱tsatsak di̱ fam taada ma̱ a̱di̱di̱t, a̱ si̱ swup nghwughwu ma̱ a̱di̱di̱t á̱si̱ kyangbwak a̱gwam Si̱pen ma̱ng á̱kunak a̱byin na, a̱mgba̱m nkyang nani á̱ tung á̱ si̱ tyia̱ mami kwambwat ta̱m a̱gwak nggu hu Las Meninas (1656).